เรื่องของโถสุขภัณฑ์รูปแบบโฮมโปร

ประเภทของโถสุขภัณฑ์

                1.โถแบบชิ้นเดียว  รูปทรงที่สวย ทำความสะอาดง่ายทั่วถึง น้ำไม่รั่ว เมื่อใช้ไปนานๆ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน ระบบชำระทำงานเงียบเชียบ  แต่ราคาสูงกว่ารูปแบบสองชิ้น หากชำรุด พัง แตก หรือว่าหัก ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น

                2.โถแบบสองชิ้น   ราคาถูกว่าแบบชิ้นเดียว มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หากชำรุด หัก แตก หัก อาจจะเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนหมด ทำความสะอาดยาก มักมีคราบหรือว่าสิ่งสกปรกเชื้อโรคตกค้างอยู่ตามซอกมุมรอยต่อ ระบบชำระทำงานเสียงดัง เมื่อใช้งานไปนานๆมักมีปัญหาน้ำรั่วตามรอยต่อ ติดตั้งหลายกระบวนการยิ่งกว่าแบบชิ้นเดียว

ระบบการชำระล้าง

                1.ระบบ Washdown  ระบบนี้น้ำแรง มีเสียงดัง การชำระล้างสะอาดหมดจดและประหยัดน้ำ เนื่องมาจากขนาดของท่อที่ใหญ่โดยประมาณ 4 นิ้ว จึงทำให้น้ำที่ปล่อยลงมาหม้อเก็บน้ำ มีทั้งความแรงและความรวดเร็วทำให้อาจจะชำระล้างได้หมดจดอย่างเร็ว  และไม่มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน แต่จะมีปัญหาในเรื่องของคราบสกปรกที่สามารถตกค้างอยู่ที่บริเวณของคอห่าน เนื่องมาจากคอห่านโดยมากแคบทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงคอห่านน้อย

                2.ระบบ Siphon  คอห่านจะค่อนข้างกว้างและมีน้ำหล่อเลี้ยงในคอห่านมาก แต่มีปัญหาในเรื่องของท่ออุดตันได้ง่าย เนื่องจากท่อจะแคบกว่า ระยะทางถึงท่อน้ำทิ้งยาวกว่าแล้วยังคดเคี้ยวและจะเปลืองน้ำยิ่งกว่าแบบ Washdown   ไม่มีปัญหาเรื่องคราบสกปรกตกค้างที่คอห่านเพราะว่าคอห่านจะกว้างมีน้ำหล่อเลี้ยงเยอะ ระบบชำระล้างทำงานค่อนข้างเงียบ โดยทั้งสองระบบนี้หาซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

 

               

 

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้

                               1.ปราสาทหินวัดพู   ตั้งอยู่บนเนินเขาพู ซึ่งอยู่ในแขวงจำปาสัก เป็นซากปรักหักพังของวัดฮินดูโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13  โดยวัดพูได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากว่าเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน ตรงทางเข้าวัดพูนั้นมีหินปูเรียงรายเพื่อเดินเข้าวัด มีเสาเรียงตั้งเรียงอยู่หลายต้นขนาบข้างทางเดิน มีเรือนใหญ่ 2 หลัง ซุ้มประตูที่พังทลาย หินสลักเป็นรูปเศียรช้างและรูปปั้นหินรูปต่างๆ เช่น โยคี จระเข้ และมีพระพุทธรูปตั้งวางเพื่อกราบไหว้บูชา บรรยากาศที่ปราสาทแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอลังการ ความขลัง ผสมผสานไปกับความลึกลับ พิศวง อาจเกิดจากความเก่าแก่ของปราสาท ปัจจุบันนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท

                                2.น้ำตกคอนพะเพ็ง  เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นวิถีทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงโดยประมาณ 10 เมตร ซึ่งจะมีชั้นของหินไม่สูงมาก  แต่สายน้ำที่ไหลจะถาโถมลงมามีความรุนแรงอย่างสูง ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมาจากนั้นจะแยกออกเป็นหลายสาย 

                                3.น้ำตกหลี่ผีหรือว่าตาดโสมพะมิด ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชมในการมาทัวร์ลาวคือช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เพราะว่าจะเห็นสายน้ำส่วนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกออกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามน่าตื่นตาเป็นอย่างสูง

ประเภทการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัย

                 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)  มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้ขบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อที่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเพื่อคุณประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเทียบเท่ากัน ซึ่งบริษัทฯ มีบริการรับประกันภัยโดยแบ่งออกตามชนิด ดังนี้

                1.ประกันภัยการเดินทาง  คือการทำประกันภัยที่เหมาะกับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงานหรือว่าศึกษา

                2.ประกันภัยรถยนต์  คือการทำประกันภัยที่คุ้มครองเพื่อการใช้รถทุกชนิด

                3.ประกันภัยอุบัติเหตุ  คือการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA)

                4.ประกันภัยสุขภาพ  คือการทำประกันภัยที่มุ่งเน้นในชีวิตและร่างกายที่เพื่อการเจ็บป่วยชนิดต่างๆ

                5.ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า คือการทำประกันภัยที่ใช้คุ้มกันบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือว่ากิจการขนาดเล็ก

                6.ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน  คือการทำประกันภัยที่มุ่งเน้นป้องกันสินทรัพย์ในลักษณะพิเศษ

                7.ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก  คือการทำประกันภัยที่ยอมรับผิดแทนต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือว่าธุรกิจต่างๆ

                8.ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ  คือการทำประกันภัยเพื่อให้การประกอบการและธุรกิจทั่วไป

                9.ประกันภัยวิศวกรรม คือการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่

                10.ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  คือการทำประกันภัยที่คุ้มกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งในทุกรูปแบบ

                11.ประกันภัยประเภทอื่นๆ  คือการทำประกันภัยของคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆกัน

                12.โครงการรับประกันภัยสินค้าเกษตร อคส. คือการรับประกันอัคคีภัย และการประกันภัยโจรกรรม สต็อกข้าวเปลือก สำหรับโรงสี โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 

 

โรคภัยไข้เจ็บที่มากับแอร์บ้าน

                 โรคลีเจียนแนร์ คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบรุนแรง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ลีจีโอเนลลา นิวโมฟิลา  ซึ่งพบได้ทุกภาคของโลก เชื้อโรคอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 25- 50 องศาเซลเซียส พบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่  หอผึ่งเย็น เครื่องทำน้ำร้อน ถาดรองน้ำจากแอร์บ้าน ฝักบัวอาบน้ำ  รวมไปถึง เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ตามโรงพยาบาล ฯลฯ การติดต่อของโรคนั้น เชื้อโรคอาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ เอาเชื้อโรคที่แพร่อยู่ในอากาศแวดล้อมเข้าไป  โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่ยังไม่มีรายงานรับประกันการแพร่กระจายจากคนไปสู่คน ซึ่งระยะฟักตัวของโรคจะใช้เวลาราว 2-10 วัน   ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปบางรายจะไม่มีอาการใดๆ เนื่องจากว่ามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนบางรายที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะแสดงอาการของโรค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ลักษณะ  โดยจะแสดงลักษณะอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้น ทั้งนี้ 1. ผู้เจ็บป่วยมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก ระยะฟักตัวสั้นราว 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข้สูง  อาการไม่รุนแรง  และอาจหายเองได้ใน 2-5 วัน 2.ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับปอดอักเสบ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์  ระยะฟักตัวราว 2-10 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ ไม่มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น อ่อนเพลีย อุจจาระร่วงและมีภาวะโซเดียมต่ำ หากเชื้อไปสู่ปอดจะเกิดภาวะปอดอักเสบชนิดรุนแรง ซึ่งอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงถึงอัตราร้อยละ 39 การป้องกันการป่วยจากโรคนี้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพียงเท่านั้นคงไม่พอ   อาจต้องเติมเรื่องการปฏิรูปและดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสะอาดอยู่เสมอด้วย

 

เทคนิคการเลือกซื้อหาแอร์บ้าน

               1.ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการประหยัดไฟ แต่ให้ความเย็นที่เท่ากัน  เพราะเช่นนั้นหากแอร์บ้านที่ท่านต้องการซื้อมีค่าบีทียูเท่ากันพร้อมทั้งมีฉลากเบอร์ 5 เช่นกัน ควรเลือกซื้อจากเครื่องที่มีค่าอีอีอาร์มากกว่า เพราะจะกินไฟต่ำกว่า 

                2.คุณสมบัติพิเศษ  นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ควรมองดูคุณสมบัติพิเศษอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเงียบ การดักจับฝุ่นละออง ระบบเซ็นเซอร์ ระบบฟอกอากาศต่างๆที่ป้องกันไวรัส ฯลฯ

                3.ขนาดของพื้นที่ใช้สอย  เป็นการเลือกขนาดของบีทียูให้มีความพอเหมาะกับขนาดของห้องที่นำไปติดตั้ง ควรเลือกให้มีความพอเหมาะจะทำให้แอร์บ้านทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เครื่องทำงานหนักและความเย็นไม่ทั่วถึง หรือว่าแอร์ไม่เย็นนั้นเอง

                4.อายุการใช้งาน  ไม่ควรเลือกซื้อที่ราคาถูก แต่ควรพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เนื่องจากว่าราคาที่ถูกนั้นอาจเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์แอร์บ้านที่ไม่ได้กฏเกณฑ์ก็เป็นได้

                5.ประเภท  แอร์บ้านที่ได้รับค่านิยมมี 2 ประเภทด้วยกัน เป็น แบบติดผนัง  ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด ตัวอย่างเช่น ห้องนอนหรือว่าห้องรับแขก  มีรูปแบบที่นำสมัยให้เลือกมากมาย ติดตั้งง่าย  แต่ไม่เหมาะสมกับงานหนัก ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร ฯลฯ  และแบบตั้ง/แขวน  เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับห้องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือว่าแบบแขวนเพดาน  ใช้งานได้หลากหลาย และมีระบบการระบายลมที่ดี  แต่มีรูปแบบให้เลือกไม่มาก

 

 

โฮมโปรกับเคล็ดลับการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำ

            อ่างอาบน้ำ  ควรเลือกตามลักษณะการใช้งาน ขนาดและลักษณะเนื้อที่ของห้องน้ำ มีทั้งแบบเข้ามุมลอยตัวหรือว่าแบบฝัง มีให้เลือกสรรทั้งแบบ 1 คนและ 2 คน  ซึ่งถ้าหากเป็นรุ่น 2 คนนั้นก็ควรพิจารณาว่าใช้บ่อยหรือไม่  เนื่องจากอ่างอาบน้ำสำหรับ 2 คนนั้นจะใช้เนื้อที่ในการจัดวางและปริมาณการใช้น้ำมากกว่าแบบ 1 คน  ฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อควรจะลองลงไปนั่งในอ่างอาบน้ำก่อนเพื่อดูว่าการดีไซน์ภายในอ่างอาบน้ำนั้นมีความเหมาะสมกับสรีระของเราหรือไม่อย่างไร รูปลักษณ์เข้ากับแผ่นหลังของเราหรือไม่  มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่เกินความจำเป็นหรือเปล่า   โดยส่วนมากแล้วอ่างอาบน้ำแบบเข้ามุมมักมีขนาดของความกว้างคูณความยาวเท่ากัน แต่ในส่วนของความลึกนั้นจะมีมากกว่าอ่างอาบน้ำทั่วไป  ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบาย  วัสดุที่ใช้ทำอ่างอาบน้ำอาจทำมาจากอะคริลิกหรือว่าไฟเบอร์กลาส ซึ่งอ่างที่ทำจาก enameled cast iron จะมีน้ำหนักมาก แต่จะมีความคงทนและสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ส่วนอ่างที่ทำจากอะคริลิกนั้นจะมีคราบเกาะติดได้ยากกว่าชนิดไฟเบอร์กลาส  นอกจากเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำที่โฮมโปรเอามาฝากแล้วนั้น สิ่งที่ควรคำนึงการจัดการตามความเหมาะสมให้มีความลงตัวกับห้องน้ำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วนั้น สามารถวางเน้นตำแหน่งและสร้างบรรยากาศได้ตามความพอใจ  แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังในส่วนของพื้นที่ว่างในส่วนกลางห้อง จึงชื่นชอบวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแบบลอยตัว เพื่อให้เกิดความรู้สึกหรูหรา  ถ้าหากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก ควรคำนึงถึงเรื่องการใช้งาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆจึงเน้นการติดตั้งแบบเข้ามุมเพราะจะช่วยในการประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น 

 

การเตรียมทัวร์ลาวด้วยตัวเอง

            การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตนเอง เป็นการเที่ยวอิสระหรือที่เรียกว่าการเที่ยวแบบ Backpack ไม่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ การขับรถเที่ยว  นั่งรถประจำทางเที่ยว  การเที่ยวแบบพักโฮมสเตย์หรืออะไรตามใจที่เราต้องการ สามารถเปลี่ยนแผนทัวร์ได้อย่างอิสระ ซึ่งควรเตรียมตัว ดังนี้

                1.เวลา  ควรศึกษาดูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับเวลา  ซึ่งการทัวร์ลาวจะต้องเดินทางไกล ดังนั้นจึงควรมีเวลาที่จะเที่ยวและนอนในลาวสัก 2-3 วัน เพื่อความสนุกสนานในการท่องเที่ยว

                2.สถานที่ท่องเที่ยว  ควรเตรียมข้อมูลในการท่องเที่ยวไปสักหน่อย แต่ไม่ถึงกับจะต้องพิมพ์แผนที่หน้าใหญ่ๆไปด้วย อาจจะศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปเพียงผิวเผิน

                3.ค่าใช้จ่าย  ควรเตรียมเงินไปให้พอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมไปถึงค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

                4.ใจรัก  การเดินทางเที่ยวแบบอิสระจะต้องมีใจรัก ต้องเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เพราะต้องเกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดอะไรบ้าง ฉะนั้นจึงควรเตรียมตัวและเตรียมใจพร้อมเพื่อได้ทัวร์ลาวอย่างมีความสุข

                5. การพกเงินติดตัว  ไม่ควรพกเงินไว้ในส่วนเดียว เพื่อป้องกันเงินหายหรือว่าโดนล้วงกระเป๋า ควรพกเงินไว้หลายๆที่ และควรแลกเงินดอลล่าร์ไว้บ้าง เพราะว่าสามารถใช้จับจ่ายในการซื้อของได้อย่างราบรื่นและควรมีเงินสดพกติดตัวมากพอ เนื่องจากตู้ ATM อาจไม่มีและบางที่อาจไม่รับบัตรเครดิต

                6.หนังสือเดินทาง เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากควรเก็บไว้ที่กระเป๋าหน้าและสำเนาเก็บไว้ในกระเป๋าหลังหรือว่าถ้าให้ดีควรจะถ่ายรูปไว้ด้วย

                7. โทรศัพท์  หลายอยู่หลายวันชี้แนะให้ซื้อซิมต่างประเทศจะประหยัดมาก

                8.ตู้เอทีเอ็มในลาว ส่วนใหญ่จะมีในแขวงต่างๆ แต่จะไม่ครบทุกแขวง หากเป็นเมืองเที่ยวที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะมีตู้เอทีเอ็ม

                9.ของมีค่า ไม่ควรนำติดตัวไปเที่ยวด้วย เพราะจะเกิดอันตราย

                10.ที่พัก ในลาวส่วนใหญ่จะปิดโดยประมาณ 5 ทุ่ม ไม่ได้เปิด 24 ชม. เหมือนบ้านเรา มีเพียงบางที่เท่านั้นที่เปิด 24 ชม.

 

 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์กับขีปนาวุธทางการทหาร

             ยูเรเนียม พลูโทเนียม ที่ใช้สำหรับการทหารที่มีอยู่อย่างมหาศาล ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทางพลเรือ เพราะยูเรเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางการทหารมีการเสริมสมรรถนะ U-235 สูงมากถึงมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได้  ในส่วนของพลูโทเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางทหารจะมี Pu-239  มากกว่า 93% สามารถนำมาใช้ราวกับพลูโทเนียมที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงมาก จากคลังสำรองอาวุธจะสามารถนำมาแทน ยูเรเนียมออกไซด์ (U308) จากเหมืองได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,600 ตัน รองรับความต้องการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกได้ถึง 13%  เป็นเวลานานมากกว่าสามทศวรรษที่ความกังวลพุ่งตรงไปที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเรเนียมที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อพลังงานนิวเคลียร์ อาจถูกคลาดเคลื่อนนำไปใช้สำหรับเป็นอาวุธนิวเคลียร์ ในปัจจุบันนี้กลับเน้นความสนใจบทบาทของยูเรเนียมไปทางการทหาร สำหรับเป็นอาวุธนิวเคลียร์จะกลายเป็นแหล่งสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการพาณิชย์  ตั้งแต่ปี 1987 สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตได้ลงนามในชุดของสัญญาลดอาวุธ เพื่อใช้ในการลดคลังแสงสรรพาวุธนิวเคลียร์โดยประมาณ 80%  จึงทำให้เครื่องไม้เครื่องมือทางนิวเคลียร์เกินความต้องการทางด้านการทหารทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียตอนนี้ ได้ถูกกลายเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ในส่วนของทางด้านพาณิชย์วัสดุหลักคือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง (HEU) ที่มียูเรเนียม -235 อยู่ไม่ต่ำกว่า 20% และโดยปกติราว 90% ของยูเรเนียม -235 ยูเรเนียมชนิด HEU อาจจะนำมาผสมกับยูเรเนียมที่มีระดับยูเรเนียม -235 ระดับต่ำๆ สำหรับทำให้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำ (LEU)  ซึ่งปกติจะมียูเรเนียม -235 น้อยกว่า 5% เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ยูเรเนียม HEU จะถูกนำมาผสมกับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) ซึ่งโดยมากจะเป็นยูเรเนียม -238  ในธรรมชาติจะมียูเรเนียม -235 อยู่ 0.7%  การผสมนี้อาจจะเป็นในแบบของ กึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงในหัวรบขีปนาวุธทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมถึงในคลังเก็บอาวุธทางทหารอื่นๆแล้วอยู่ราว 2,000 ตัน เท่ากันกับราว 12 เท่าของผลผลิตยูเรเนียมจากเหมืองในแต่ละปี

 

ทางสัญจรการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือว่า นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมทั้งนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเส้นทางราว 50 กิโลเมตร

                2.รถประจำทาง   หากสัญจรผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การสัญจรด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงสามารถที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ถัดจากนั้นอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือว่านิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือว่ามีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ ในการทัวร์ลาว

 

ทางสัญจรการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน เป็น นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือว่า นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมทั้งนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเส้นทางราว 50 กิโลเมตร

                2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง เป็น นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงอาจที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. นอกจากนี้ยังอาจนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ครั้งดังกล่าว ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือว่านิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือว่ามีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ

 

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหนึ่งในเครื่องมือนิวเคลียร์

คุณลักษณะ

                เป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของเมืองไทย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนขนาดใหญ่สำหรับการใช้คุณประโยชน์จากนิวตรอนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตรและการศึกษาวิจัย เป็นต้น

โครงสร้าง

                1.แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  ปฏิบัติหน้าที่ผลิตนิวตรอนเพื่อจะการใช้ประโยชน์ โดยประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลองหลายแท่งอยู่ข้างในถังปฏิกรณ์และข้างในแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งแต่ละแท่งประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดยูเรเนียมเชอร์โครเนียมไฮโดร์ 8.5% และ 20% โดยทั้งสองชนิดนี้มีการเสริมสมรรถนะ (มีปริมาณยูเรเนียม 235 ต่อปริมาณยูเรเนียมทั้งหมด) ราว 20%

                2.ระบบระบายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ข้างในแท่งเชื้อเพลิงนอกจากจะให้นิวตรอนแล้ว ยังเกิดความร้อนขึ้นอีกด้วย เนื่องจากว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในแกนเครื่อง ซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการระบายความร้อนที่ได้ทิ้ง โดยมีหลักการถ่ายความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์  ที่เรียกว่า การพาความร้อนโดยธรรมชาติ หมายถึง น้ำที่ได้รับความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์จะร้อนกว่าน้ำส่วนอื่นในบ่อและจะลอยตัวสูงขึ้นสู่ผิว และน้ำที่ร้อนกว่านี้จะถูกดูดซับออกไปด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านท่อสแตนเลสขนาด 6 นิ้วที่ฝังทะลุผ่านด้านข้างของบ่อผนังบ่อเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ ในส่วนอีกระบบหนึ่งในอุปกรณ์แลกถ่ายความร้อนและในที่สุดความร้อนจะถูกถ่ายสู่บรรยากาศโดยใช้หอถ่ายความร้อน

                3.เครื่องกำบังรังสี  เป็นโครงสร้างสำคัญ มีหน้าที่เพื่อให้การทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนั้นมีความปลอดภัย สำหรับเครื่องกำบังรังสีจะประกอบไปด้วยผนังบ่อเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงและน้ำในบ่อปฏิกรณ์  ทั้งน้ำและคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงจะทำหน้าที่กำบังรังสีที่เกิดขึ้นจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

                4.ระบบวัดและควบคุม  ห้องควบคุมเพื่อจะทำการสั่งการ เครื่องปฏิกรณ์ให้มีกำลังตามที่ต้องการในการเดินเครื่องปฏิกรณ์จะสั่งการเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบควบคุมและจะติดตามภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านทางระบบวัดซึ่งปรากฏผลบนแผงควบคุมในห้องควบคุม  อย่างเช่น ตัวอย่างของสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ หลักที่ต้องสั่งการและติดตามได้แก่ กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ อุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง อุณหภูมิของน้ำในบ่อปฏิกรณ์ เป็นต้น  โดยได้มาการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ และการออกแบบบำรุง

 

 

การเลือกซื้อหาประกันภัยรถยนต์

                1.การคุ้มครอง  เพราะว่าคุณอาจเป็นบุคคลหนึ่งที่มีรถหลายคัน สามารถเลือกการทำประกันภัยรถยนต์ของคุณแทบจะทุกคันกับบริษัทนี้ อาจนำมาต่อรองขอรับข้อเสนอแนะกับบริษัทได้

                2.NBC No Claim Bonus เป็นการขอลดเบี้ยประกันในปีถัดไป เนื่องด้วยคนไม่เคยมีเรื่องราวการขอเคลมประกันเลย ดังนี้ ในปี 1-4  ขอลดได้ถึง 20-50% ตามลำดับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันได้ดีเลยทีเดียว

                3.ส่วนหักลด  เป็น การยอมจ่ายค่าเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆเอง ที่เป็นค่าใช้สอยซึ่งไม่สูงมาก เช่น การเผลอหลับขับรถ ซึ่งยอมจ่ายค่าเสียหายเอง โดยประมาณ 2,000-5,000 บาทเอง ก็จะทำให้คุณไม่เสียเรื่องราวการของเคลมประกันและอาจช่วยหักลดค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปได้

                4.การเคลมประกัน เว้นเสียแต่การที่คุณตัดสินใจในการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ได้เกณฑ์และมีความหน้าเชื่อถือแล้วนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะตรวจสอบคืออู่ซ่อมรถที่เวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถนำรถของคุณไปฝากซ่อมได้โดยไม่ต้องสำรองเสียรายจ่ายไปก่อน ที่จำเป็นควรจะจดรายละเอียดของฝ่ายคู่พิพาทไว้อย่างละเอียด และพยานรู้เห็น  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาตอนหลัง

                5.การบริการ  ควรจะศึกษาหาข้อมูลเรื่องการให้บริการของบริษัทนั้นให้ละเอียดก่อน  สามารถถามจากผู้ที่เคยทำประกันกับบริษัทนี้มาก่อน หรือว่าลองตรวจสอบดูเครื่องหมายรับประกัน คุณภาพ ISO ก็ช่วยให้มีความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน

                6.ฐานะทางการเงิน  เพราะว่าบริษัทประกันเปรียบเสมือนสถาบันทางการเงิน ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงแล้วนั้น สามารถเกิดเหตุการณ์บริษัทประกันล่ม ดังนั้นควรจะตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อน แต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าบริษัทประกันส่วนใหญ่จะ เก็บข้อมูลไว้เป็นความในของบริษัท

 

 

 

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัทฯของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

เมืองเด่นของการทัวร์ลาว

1.เมืองหลวงพระบาง 

 

                - วัดเชียงทอง  เป็นวัดที่มีความสำคัญและงดงาม ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการทัวร์ลาวเป็นอย่างสูง

                - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  มีอายุในต้นศตวรรษที่ 19 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาวมาก่อน ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้ได้ถูกก่อสร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกันห้าชั้นตามรูปแบบหลวงพระบาง

                – วัดแสนสุขาราม จะมีจุดเด่น เป็น พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีอยู่แค่องค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่สวยงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน และในส่วนของพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม   

- พระราชวังหลวงพระบาง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยมีลักษณะเป็นศิลป์รูปแบบลาวผสมฝรั่งเศส

 

2.เมืองเวียงจันทน์

 

                - หอพระแก้ว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการติดตั้งพระแก้วมรกตที่ได้เชิญมาจากล้านนา  

                -ประตูชัย  สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 สำหรับเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนลาวผู้สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิตย์

                – วัดสีสะเกด  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2361 เนื่องจากในสมัยนั้น ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของกองทัพสยาม ซึ่งเจ้าอนุวงศ์จึงออกแบบวัดตามอย่างศิลป์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต้นจึงเป็นสาเหตุที่กองทัพสยามไม่ทำลายวัดแห่งนี้  หลังบุกเข้านครเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2371  จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมอง ในปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของประเทศลาว

ศัพท์เกี่ยวกับ SEO

                1.SEO เป็น การเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา ย่อมาจาก Search Engine Optimization

                2.Search Engine เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา อย่างเช่น Google.com,Google.co.th,Youtube.com ฯลฯ

                3.Keyword เป็น คำที่ใช้ในการค้นหาที่ผู้ใช้งานInternetชื่นชอบค้นหาผ่านทางเครื่องมือค้นหา เพื่อให้นำมาสู่เว็บนั้นๆ

                4.Title เป็น คำอธิบายในส่วนหัวของเว็บ

                5.Description เป็น คำอธิบายย่อๆว่าเว็บนั้นเป็นเว็บที่เกี่ยวกับอะไร เพื่อให้เป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวข้องใจความภายในเว็บแบบคร่าวๆ

                6.Traffic เป็น จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

                7.On Page เป็น การเพิ่มศักยภาพของการทำ SEO จากภายในเว็บ

                8.Off Page เป็น การเพิ่มศักยภาพของการทำ SEO จากข้างนอกเว็บ

                9.Back Link เป็น เป็น Link ที่ย้อนกลับหาเว็บนั้นๆ

                10.Tag เป็น คำสั้นๆที่มีเนื้อความ หรือ Keyword นั้นเอง ชื่นชอบใช้กับการโพสต์เรียงความต่างๆจะมีการติด Tag ของเว็บ

                11.Link เป็น การเชื่อมโยงระหว่างบล็อกหรือเว็บ

                12.PR เป็น บอกถึงความน่าไว้วางใจหรือประสิทธิภาพของเว็บ

                13.Approve เป็น การรอการตรวจสอบ อย่างเช่น การนำ Blog  ไปสมัครกับ Blog directory ที่มีความโด่งดัง

                14.Algorithm เป็น อัลกอริธึมของ Google ที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบตลอดเลยก็ว่าได้

                15.Alt Tags เป็น ข้อความที่ใส่ไว้กำกับรูปภาพต่างๆ

                16.Social Media และ Social Network เป็น โครงข่ายสังคมออนไลน์ โดยอาจจะใช้ในการโปรโมทบล็อกได้ อย่างเช่น Facebook.com,Twitte.com เป็นต้น

                 17.Web Directory หรือ Blog Directory เป็น สารบัญของเว็บหรือบล็อกนั้นๆ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้เว็บหรือบล็อกเป็นที่รู้จักเยอะขึ้น

                 18.Index เป็น การที่หน้าบล็อกหรือเว็บของเราถูกนำไปจัดระดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะขึ้นกับหลากหลายปัจจัย  โดยระดับที่ดีที่สุดจากการค้นหาเป็น อันดับ 1 ในหน้าแรกของการค้นหา

                 19.Submit เป็น การที่เรานำบทความของเราไปส่งให้แหล่งที่รับ Submit ข้อมูล อย่างเช่น Social Bookmark หรือ Web directory ฯลฯ

                  20.Spam เป็น พฤติกรรมที่ทำอะไรยิ่งกว่าปกติ เกินความจำเป็นพร้อมทั้งผิดธรรมชาติ  อย่างเช่น การเพิ่มของปริมาณข้อมูลในบล็อกหรือ เว็บไซต์อย่างมากมายในระยะเวลาเพียงสั้นๆ

 

 

พลังงานนิวเคลียร์

               พลังงานนิวเคลียร์ หมายความว่า พลังงานที่ได้รับจากการที่นิวเคลียสเกิดการแตกตัว  เพราะพลังงานนิวเคลียร์จะมีคุณค่ามหาศาลในขณะที่นิวเคลียสแตกตัว และปล่อยอนุภาคออกมานั้นเป็นกฎการสลายตัวจะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมทั้งพลังงานนิวเคลียร์ เพราะปฏิกิริยานิวเคลียร์ มี 2 ปฏิกิริยา เป็น ปฏิกิริยาฟิชชั่นและปฏิกิริยาฟิวชั่น  ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่น หมายความว่า  ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้อนุภาคนิวตรอนหรืออนุภาคอื่นยิงไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก เป็นเหตุให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่นที่เกิดขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้น เพราะนิวตรอนอิสระจะเคลื่อนไปชนกับนิวเคลียสตัวอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นต่อไป เรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” เนื่องด้วยจะเกิดต่อเนื่องไม่หยุดและเกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในส่วนของปฏิกิริยาฟิวชั่น หมายความว่า ปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมกับมีพลังงานปล่อยออกมา เช่นว่า ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ ซึ่งจะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุด เพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอม จะเกิดเป็นฮีเลียม และพลังงานนี้จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลบนดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมตรงกลาง ดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 20,000,000 เคลวิน  เพราะการสร้างปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นสามารถทำในห้องปฏิบัติการได้ เช่นว่า การระเบิดของไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชั่น ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าการระเบิดพลังงานนิวเคลียร์มา  แต่ทั้งนี้แล้วยังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องได้   ส่วนกัมมันตภาพ หมายความว่า  อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี และธาตุกัมมันตรังสี หมายความว่า ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องมาจากนิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร

                 

 

 

ทัวร์ลาวช่วงงานประเพณี

               1.เดือนอ้าย : บุญเข้ากรรม  ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดยมีจุดประสงค์เพื่อพระภิกษุเข้าพิธีกรรมปลงอาบัติด้วยการอยู่ในเขตที่จำกัด เพื่อที่จะชำระจิตใจให้ใสสะอาด

                2.เดือนยี่ : บุญคูณลาน  ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จะมีการทำบุญขวัญข้าว มีการนิมนต์พระภิกษุมาสวดมนตร์เป็นสิริมงคล และเป็นนิมิตรหมายที่ดีซึ่งมีความเชื่อถือว่าจะทำให้การทำนาในปีต่อๆไปเกิดผลดียิ่งขึ้น

                3.เดือนสาม : บุญข้าวจี่ ช่วงหลังงานมาฆะบูชา เพราะชาวนาจะนำข้าวจี่หรือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว  ปั้นเป็นก้อนเทียบเท่าขนาดของไข่เป็ดและทาเกลือก่อนจะนำไปเสียบไม้ย่าง  ซึ่งต่อจากนั้นได้ตีไข่ที่ไม่สุกทาให้ทั่วและนำไปย่าง ก่อนกำหนดจะถอดไม่เสียบออกแล้วนำน้ำตาลอ้อยยัดลงตรงกลางเป็นไส้ แล้วนำไปถวายพระสงฆ์เพื่อให้เป็นการทำบุญ

                4.เดือนสี่ : บุญพระเวส ช่วงเดือนสี่ข้างขึ้นหรือข้างแรม เป็นงานบุญพระเวสหรืองานบุญมหาชาติ โดยลักษณะของงานจะมีลักษณะเดียวกันกับงานฟังเทศน์พระเวสสันดรชาดก มีการเติมแต่งประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ และใช้ดอกบัวในการประดับธรรมมาสน์มีการจัดขบวนแห่และมีการเทศน์มหาเวสสันดรทั้งวัน

                5.เดือนห้า : บุญสงกรานต์  ช่วงตรุษสงกรานต์ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางในการมาทัวร์ลาวเป็นอย่างมากและยังนับว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ราวกับประเพณีไทยด้วยนั้นเอง

                6.เดือนหก : บุญบั้งไฟ  ช่วงเดือนหกก่อนฤดูกาลทำนามาถึงย่างเข้าฤดูฝน  ลักษณะคล้ายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน โดยจุดประสงค์เพื่อที่จะการบูชาหลักเมืองและเป็นการขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

                7.เดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ช่วงเดือนเจ็ด  โดยจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อที่จะเป็นการชำระเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเมือง เพื่อบ้านเมืองมีความสงบสุข

                8.เดือนแปด: บุญเข้าพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นการเริ่มต้นฤดูการเข้าพรรษาแบบเดียวกันประเพณีไทย เพราะพระสงห์จะหยุดออกบิณฑบาตรเป็นระยะเวลา 3 เดือน

                9.เดือนเก้า : บุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือและการล่องเฮือไฟ  ช่วงเดือนเก้า เป็นการพิธีกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณปู่ย่าตายาย รวมถึงวิญญาณไร้ญาติให้ออกมารับส่วนบุญ

                10.เดือนสิบ : บุญข้าวสาก  ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยมีจุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนตายหรือเปรต ซึ่งห่างจากงานวันบุญข้าวประดับดิน 15 วัน

                11.เดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  เป็นงานตักบาตรเทโวเหมือนกับประเพณีไทย

                12.เดือนสิบสอง : บุญกฐิน ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11-เดือนเพ็ญ เดือน 12  เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษามาตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา

 

 

 

ส่วนประกอบข้างนอกของแอร์บ้าน

 

                ส่วนประกอบข้างนอกของแอร์บ้านจะมีความแตกต่างกันตามแบบและรุ่นของแอร์บ้านนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น แอร์บ้านแบบแยกส่วนแบบติดหนัง ดังต่อไปนี้

                1.สวิตซ์เปิดปิด  โดยส่วนมากแล้วสวิตซ์นี้จะเปิดค้างทิ้งไว้ เพื่อที่จะรับคำสั่งการเปิดปิดจากรีโมทคอนโทรล ดังนั้นสวิตซ์เปิดปิดมักจะมีการจัดตั้งอยู่ส่วนหลังฝาครอบ

                2.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ในปัจจุบันแอร์บ้านมีการสั่งการด้วยสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เพื่อให้สะดวกในการสั่งการ   ดังนั้นตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจึงเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง

                3.แผงกรองอากาศ ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยบางรุ่นจะมีสารฟอกอากาศอยู่ที่แผงกรองนี้ ซึ่งจะจัดตั้งอยู่ส่วนหลังฝาครอบ

                4.แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง หรือ ซ้าย-ขวาได้  เพื่อที่จะเป็นการระบุทิศทางลมเย็น

                5.ช่องอากาศออก มีลักษณะเป็นตะแกรงซึ่งอยู่ที่แอร์บ้านข้างนอกอาคาร โดยเป็นช่องถ่ายอากาศที่ถูกพัดลมดูดอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อถ่ายความร้อนออกมา

                6.ท่อระบายน้ำทิ้ง   เมื่อเครื่องดูดอากาศและความชื้นภายในห้องเข้าความชื้นเหล่านั้นจะกลั่นตัวจนกลายมาเป็นหยดน้ำและถูกถ่ายออกทางท่อระบายน้ำทิ้ง

                7.ไฟแสดงการทำงาน  โดยลักษณะของไฟที่แสดงจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะและรุ่น ซึ่งปกติแล้วจะมี 3 ดวง คือ ไฟสีแดงจะแสดงสถานะที่เครื่องกำลังทำงาน ไฟสีส้มจะแสดงสถานะที่คอมเพรสเซอร์ชำรุดแต่ใบพัดส่งลมเย็นทำงานอยู่  และในส่วนของไฟสีเหลืองจะแสด

สถานะการตั้งเวลาของแอร์บ้าน

 

 

เรียนรู้ศัพท์สำหรับ การประกันรถยนต์

              1.ประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถ

              2.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของร่างกาย ชีวิต ของผู้ประสบภัยจากการใช้รถ หรือที่เรียกว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

              3.ผู้เอาประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาประกันภัย ซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย  รวมถึงมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัย เหตุเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่ได้เอาประกันภัยไว้นั้น ก็สามารถมีสิทธิในการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายตามความเสียหายที่มีขึ้นจริง

              4.ผู้รับประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เพราะว่าผู้รับประกันภัยมีสิทธิในรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งมีหน้าที่ในการพินิจพิจารณารับประกันภัยหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เหตุเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญา

               5.ค่าสินไหมทดแทน หมายถึง ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยการชดเชยค่าเสียหายต่างๆขึ้นอยู่สัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

               6.เบี้ยประกันภัย หมายถึง  จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งมอบกับผู้รับประกันภัย  เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน ถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมทั้งเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจนกว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามที่เจาะจงก็เป็นได้

               7.กรมธรรม์ หมายถึง เอกสารที่ออกเพราะว่าผู้รับประกันภัย โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้นมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นข้อยืนยัน ซึ่งระบุถึงสาระสำคัญ เช่น ข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย